Магистър


Разработки в същата образователна степен

Cover of ASP.NET MVC УЕБ ПРИЛОЖЕНИЯ И ЗАЩИТАТА ИМ ОТ  НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ АТАКИ

ASP.NET MVC УЕБ ПРИЛОЖЕНИЯ И ЗАЩИТАТА ИМ ОТ НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ АТАКИ

Година: 2018
Категория:
Посещения: 122
Дата на въвеждане в системата: Неделя, 18 Август 2019
Cover of Анализ и изследване на системи за автономно управление на автомобили и дефиниране на минимален набор от модули за функционираща автономна автомобилна система

Анализ и изследване на системи за автономно управление на автомобили и дефиниране на минимален набор от модули за функционираща автономна автомобилна система

Година: 2016
Категория:
Посещения: 144
Дата на въвеждане в системата: Четвъртък, 13 Юни 2019
Cover of Анализ на информационни сиситеми за финансови институции и интернет сигурност

Анализ на информационни сиситеми за финансови институции и интернет сигурност

Година: 2016
Категория:
Посещения: 95
Дата на въвеждане в системата: Четвъртък, 13 Юни 2019
Cover of Анализ на риска при защита на класифицирана информация

Анализ на риска при защита на класифицирана информация

Година: 2017
Категория:
Посещения: 144
Дата на въвеждане в системата: Неделя, 18 Август 2019
Cover of Анализ на точността на ГИС  при изграждане на маршрут

Анализ на точността на ГИС при изграждане на маршрут

Година: 2016
Категория:
Посещения: 96
Дата на въвеждане в системата: Четвъртък, 13 Юни 2019
Cover of Аутсорсинг бизнесът. Анализ на технологични системи и дейността на  компания „Глобал Сървисиз България”

Аутсорсинг бизнесът. Анализ на технологични системи и дейността на компания „Глобал Сървисиз България”

Година: 2018
Категория:
Посещения: 109
Дата на въвеждане в системата: Неделя, 18 Август 2019
Cover of БЪЛГАРСКИЯТ ЕТНИЧЕСКИ МОДЕЛ – СТАБИЛИЗИРАЩ ФАКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА  СИГУРНОСТ

БЪЛГАРСКИЯТ ЕТНИЧЕСКИ МОДЕЛ – СТАБИЛИЗИРАЩ ФАКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Година: 2018
Категория:
Посещения: 106
Дата на въвеждане в системата: Понеделник, 19 Август 2019
Без снимка ЕКСПЕРИМЕНТИ С МНОГОАГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА JAVA УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

ЕКСПЕРИМЕНТИ С МНОГОАГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА JAVA УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

Категория:
Посещения: 113
Дата на въвеждане в системата: Сряда, 07 Август 2019
Cover of Електронни административни услуги – сравнителен анализ

Електронни административни услуги – сравнителен анализ

Година: 2016
Категория:
Посещения: 103
Дата на въвеждане в системата: Четвъртък, 13 Юни 2019
Cover of Защита на данните в Интернет среда

Защита на данните в Интернет среда

Година: 2018
Категория:
Посещения: 114
Дата на въвеждане в системата: Неделя, 18 Август 2019
Cover of Защита на информацията в автоматизираните  информационни системи

Защита на информацията в автоматизираните информационни системи

Година: 2017
Категория:
Посещения: 131
Дата на въвеждане в системата: Неделя, 18 Август 2019
Cover of Изграждане на дизайн на онлайн магазин с помощта на HTML и CSS

Изграждане на дизайн на онлайн магазин с помощта на HTML и CSS

Година: 2016
Категория:
Посещения: 145
Дата на въвеждане в системата: Четвъртък, 13 Юни 2019
Cover of Изграждане на онлайн библиотека с историческа тематика

Изграждане на онлайн библиотека с историческа тематика

Година: 2016
Категория:
Посещения: 104
Дата на въвеждане в системата: Четвъртък, 13 Юни 2019
Cover of ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ СЪС СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА В ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – АКТУАЛИЗИРАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ СЪС СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА В ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – АКТУАЛИЗИРАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Година: 2017
Категория:
Посещения: 110
Дата на въвеждане в системата: Неделя, 18 Август 2019
Cover of Интернет на нещата

Интернет на нещата

Категория:
Посещения: 138
Дата на въвеждане в системата: Четвъртък, 13 Юни 2019
Cover of Интернет на нещата

Интернет на нещата

Година: 2018
Категория:
Посещения: 114
Дата на въвеждане в системата: Неделя, 18 Август 2019
Cover of КИБЕРСИГУРНОСТТА В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ -  СЪСТОЯНИЕ, ЗАПЛАХИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

КИБЕРСИГУРНОСТТА В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ - СЪСТОЯНИЕ, ЗАПЛАХИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Година: 2018
Категория:
Посещения: 100
Дата на въвеждане в системата: Неделя, 18 Август 2019
Cover of Кол център бизнесът. Технологична система AVAYA и приложението й в  Кол център

Кол център бизнесът. Технологична система AVAYA и приложението й в Кол център

Година: 2018
Категория:
Посещения: 97
Дата на въвеждане в системата: Неделя, 18 Август 2019
Cover of Културното наследство на град Банкя, като ресурс за  икономическо развитие

Културното наследство на град Банкя, като ресурс за икономическо развитие

Година: 2018
Категория:
Посещения: 87
Дата на въвеждане в системата: Понеделник, 19 Август 2019
Cover of Механизми за разпределяне на трафика между два интернет доставчика

Механизми за разпределяне на трафика между два интернет доставчика

Година: 2015
Категория:
Посещения: 91
Дата на въвеждане в системата: Четвъртък, 13 Юни 2019