Категория: Е-бизнес и електронно управление
Изберете ръководител: проф. д-р Георги П. Димитров
Факултет: Факултет "Информационни науки"
Факултет: Университет по библиотекознание и информационни технологии
Година: 2016

Посещения: 79

Дата на въвеждане в системата: