Категория: Национална сигурност
Изберете ръководител: проф. д.ик.н. Евгений Сачев
Факултет: Факултет "Информационни науки"
Факултет: Университет по библиотекознание и информационни технологии
Година: 2016

Посещения: 79

Дата на въвеждане в системата: