Категория: Информационни системи
Изберете ръководител: доц. д-р Георги Петришки
Факултет: Факултет "Информационни науки"
Факултет: Университет по библиотекознание и информационни технологии
Година: 2017

Посещения: 92

Дата на въвеждане в системата: