Категория: Информационни системи
Изберете ръководител: проф. д-р Галина Панайотова
Факултет: Факултет "Информационни науки"
Факултет: Университет по библиотекознание и информационни технологии
Година: 2018

Посещения: 90

Дата на въвеждане в системата: