Категория: Информационни системи
Изберете ръководител: проф. д.н. Иван Гарванов
Факултет: Факултет "Информационни науки"
Факултет: Университет по библиотекознание и информационни технологии
Година: 2016

Посещения: 115

Дата на въвеждане в системата: