Категория: Уеб технологии
Изберете ръководител: гл. ас. д-р Катя Рашева-Йорданова
Факултет: Факултет "Информационни науки"
Факултет: Университет по библиотекознание и информационни технологии
Година: 2016

Посещения: 78

Дата на въвеждане в системата: