Категория: Уеб технологии
Изберете ръководител: проф. д-р Иван Иванов
Факултет: Факултет "Информационни науки"
Факултет: Университет по библиотекознание и информационни технологии
Година: 2018

Посещения: 91

Дата на въвеждане в системата: