Категория: Киберсигурност
Изберете ръководител: доц. д-р Николай Митев
Факултет: Факултет "Информационни науки"
Факултет: Университет по библиотекознание и информационни технологии
Година: 2017

Посещения: 111

Дата на въвеждане в системата: