Категория: Киберсигурност
Изберете ръководител: доц. д-р Георги Петришки
Факултет: Факултет "Информационни науки"
Факултет: Университет по библиотекознание и информационни технологии
Година: 2017

Посещения: 110

Дата на въвеждане в системата: