Категория: Киберсигурност
Изберете ръководител: проф. д.т.н. Атанас Начев
Факултет: Факултет "Информационни науки"
Факултет: Университет по библиотекознание и информационни технологии
Година: 2017

Посещения: 103

Дата на въвеждане в системата: