Категория: Киберсигурност
Изберете ръководител: проф. д-р Георги П. Димитров
Факултет: Факултет "Информационни науки"
Факултет: Университет по библиотекознание и информационни технологии
Година: 2018

Посещения: 88

Дата на въвеждане в системата: