Категория: Културно наследство
Изберете ръководител: проф. д.ик.н. Димитър Иванов
Факултет: Факултет по библиотекознание и информационни технологии
Факултет: Университет по библиотекознание и информационни технологии
Година: 2018

Посещения: 77

Дата на въвеждане в системата: