Категория: Многоагентни системи
Изберете ръководител: Проф. д.н. Владимир Йоцов
Факултет: Факултет "Информационни науки"
Факултет: Университет по библиотекознание и информационни технологии

Посещения: 93

Дата на въвеждане в системата: