Многоагентни системи

Без снимка ЕКСПЕРИМЕНТИ С МНОГОАГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА JAVA УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

ЕКСПЕРИМЕНТИ С МНОГОАГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА JAVA УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

Категория: Многоагентни системи
Посещения: 94
Дата на въвеждане в системата: Сряда, 07 Август 2019