Категория: Информационни технологии
Изберете ръководител: проф. д.н. Иван Гарванов
Факултет: Факултет "Информационни науки"
Факултет: Университет по библиотекознание и информационни технологии
Година: 2017

Посещения: 99

Дата на въвеждане в системата: